تبلیغات
شخصی - سرگذشت زمین
شخصی
دوشنبه 3 اسفند 1388

سرگذشت زمین

دوشنبه 3 اسفند 1388

نوع مطلب :
نویسنده :saleh abdllahkhane

سرگذشت زمین

بنام خدا

                                                                                     

فصل ۳ :        سرگذشت زمین

۱ ـ آغاز و شکلگیری کائنات:

حدود پانزده میلیون سال پیش، در اثر انفجار بزرگی موسوم به بیگ‌بنگ                                           

 (Big Bang) جهانی که ما در آن زندگی می‌کنیم متولد شد.

۲ـ تولد خورشید و سیارات دیگر:

۷ میلیارد سال بعد از واقعه بیگ‌بنگ خورشید و به تدریج طی میلیاردها سال ۹سیاره

 اطراف آن ازیكی توده های غباری كه در اثر انفجار بزرگ پدید آمده بود و آن را

سحابی خورشیدی می نامیدند به وجود آمد .

۳- تولد زمین :

بسیاری از دانشمندان عقیده دارند که زمین درحدود۴۵۰۰ میلیون سال پیش تشکیل شده است.

۴- حیات بر روی زمین :

از گذشته تا حال دانشمندان درباره‌ی منشأ حیات و تنوع جانداران تفکر کرده و به دنبال پاسخی

می‌گشته‌اند . به همین جهت به دنبال شواهدی بودند .

شواهد مطالعه تاریخ حیات جانداران عبارتند از :

۱-     لایه های سنگ های رسوبی

۲-     فسیل ها

یک قانون درمورد ترتیب قرارگرفتن لایه های رسوبی در سنگ های رسوبی.

          لایه های زیرین قدیمی تر از لایه های بالایی هستند .

برای مطالعه تاریخچه گذشته زمین سنگ های رسوبی مناسب تر هستند زیرا :

۱-     لایه لایه هستند

۲-     دارای فسیل هستند .

   

    ۱-     فسیل ها :

واژه فسیل (سنگواره) از کلمه لاتینی فسیلس  fossilis گرفته شده که به

معنای درآوردن چیزی از طریق حفاری است.

موضوعی که مورد مطالعه علم فسیل شناسی قرار می گیرد شامل آثارو

بقایای حیوانات و گیاهانی است که زمانی بر روی کره زمین می زیسته اند ،

 با این توصیف رد پا حیوانات یا حفره ها و دلان های  موجودات حفّار نیز فسیل محسوب می شوند .

علم دیرینه شناسی  (Paleontology)  این علم به شناسائی تمام موجودات زنده

  در زمانهای گذشته زمین شناسی با توجه به ساختمان ،‌ روابط ارثی ، رده بندی  و تكامل آنان می پردازد .

انواع فسیل شدن:

كه در این حالت جسد موجود زنده  بدون تجزیه شدن بطور كامل باقی      

1- فسیل شدن كامل:

 می ماند ، مانند فسیل ماموت در یخ های سیبری و فسیل مهره داران  در رسوبات

 آغشته به قیر و مواد نفتی  و فسیل شدن حشرات در صمغ های گیاهی .      

2- فسیل شدن اعضای سخت:                                                        

مانند اسكلت ، صدف و بدنه كیتینی ( در بند پایان).            

اكثریت گیاهان و جانوران دارای اعضای سخت بوده و قابل فسیل شدن می‌باشند. دندان و

 استخوانهای سخت مهره‌داران اغلب ممكن است بدون كمترین تغییری محافظت شوند.

 دیاتومه‌ها و گیاهان آبزی تك‌سلولی با پوسته‌های سیلیسی همگی محافظت شده و به

سنگواره تبدیل می‌گردند. گیاهان و دانه‌های گرده دارای كوتیكول (نوعی چربی ) نیز در

رسوبات دریائی و قاره ای محفوظ مانده اند . 

 3- تبدیل اعضای سخت به مواد دیگر:

صدف بی مهرگا ن كه در موجود زنده اغلب از كربنات كلسیم است در حالت فسیل شدن با كلسیت یا تركیبات سیلیسی جای گزین می شود .این جایگزینی می تواند به دو صورت قالب خارجی و قالب داخلی باشد در حالت اول صدف به تدریج حل شده وجای آن به وسیله موادی پر میشود ، این مواد به شکل صدف در می آیند . در حالت دوم تزئینات داخلی صدف از رسوبات نرم پر شده سپس صدف حل شده واز بین می رود و قالب داخلی آن به صورت فسیل بر جا می ماند .

 محیط های مناسب برای فسیل شدن :

الف- در آب ها :

1-     دریاها ( دریاهای کم عمق ) ، دریاچه ها

2-     رودخانه ها ، مرداب ها 

دلایل :

1-     رسوب گذاری شدید . ( امکان دفن سریع تر بقایای جانداران و پوشیده شدن آنها )

2-     تعداد و تنوع بیش تر جانداران (امکان فسیل شدن بیش تر می شود .)

ب- در خشکی ها :

 -  یخچال ها (  به دلیل دمای بسیار پائین و عدم فعالیت تجزیه کنندگان )

 - غارها ( عدم وجود رطوبت برای فعالیت تجزیه کنندگان )

 - شیره های گیاهی و حوضچه های نفتی ( دارای مواد شیمیایی مضری هستند که تجزیه         کنندگان را ازبین می برند )        

- خاکستر های آتشفشانی .

موارد استفاده از سنگواره ها:    

۱-    تأمین انرژی

۲-    تعیین بعضی از مواد معدنی

۳-    استفاده از فسیل ها در تشخیص آب و هوا     

۴-    استفاده از فسیل ها در تشخیص جغرافیای گذشته زمین:

۵-    استفاده از فسیل ها برای پی بردن به چگونگی تغییر شکل ظاهری و ساختمانی جانداران از گذشته تا کنون

فسیل ها دو تحول مهم در حیات جانداران را نشان می دهند :

هرچه از گذشته به حال نزدیک می شویم 

۱-    ساختمان بدن آنها پیچیده تر می شود .

۲-     تعداد انواع آنها بیش تر می شود .

نظریه هایی در توضیح چگونگی تغییرجانداران :

1-     نظریه وراثتی شدن صفات اکتسابی (نظریه لامارک)

2-    نظریه انتخاب طبیعی  (نظریه داروین )

3-    نظریه جهش ( نظریه دووریس )

- فرضیه لامارك 1829-1744 : (فرضیه توارث صفات اكتسابی)

لامارك معتفد بود  با تغییر شرایط محیط در جاندار نیاز جدید ایجاد می شود كه برای رفع نیاز خود تلاش بیشتری می كند واز برخی از اعضای بدن خود بیشتر استفاده می كند و از اعضایی كه به آن نیاز نداشته باشدكمتر ویا اصلاْ استفاده نمی كند كه همین امر سبب تعییر در بدن جاندار می شود

 (بوجود آمدن صفت اكتسابی برای سازش با محیط) واین تغییرات به نسل بعد انتقال می یابد

 ( ارثی شدن صفت اكتسابی) وجانداربه تدریج تغییر پیدا كرده و تكامل می یابد . مثال معروف لامارك تغییر تدریجی اندازه زرافه ها برای استفاده از درختان بلند تر به هنگام از بینرفتن گیاهان كوتاه تر است.

این نظریه توسط وایسمن با آزمایش بر روی 22 نسل  موش مورد تردید جدی قرار گرفت .

- نضریه داروین 1882- 1809: ( نظریه انتخاب طبیعی)

داروین معتقد به تغییر گونه ها بود . . او کلیه دلایل و برهان‌هایش را در کتابی تحت عنوان

 ((اصل انواع))Origin of species  تنظیم کردو در سال 1859  انتشار داد.

داروین چگونگی تغییر وتحول گونه ها را اینگونه بیان داشت، تمام موجودات زنده

 خیلی بیش تر از آنکه طبیعت بتواند آنها را تغذیه کند، تولید مثل می کنند لذا

  طبیعت به خودی خود شمار موجودات زنده از هر گونه را محدود می‌کند، ازآنجا كه

 افراد گونه ها هریک تفاوت های فردی یا مزیتی دارند ( مثلاًچشمان بهتر، پاهای

سریعتر  یا دندان های تیزتر) آنهایی كه توانایی سازش با شرایط جدید را دارند باقی می مانند

 افراد باقی مانده تفاوت ها یا مزیتهای خود را به نسل های بعد انتقال  می دهند و

 به این ترتیب همواره یک جریان آهسته و قدم به قدم گونه ها را تغییر می دهد .

انتخاب طبیعی:

به این معنی است که طبیعت جانداران سازگار تر با خود را انتخاب کرده و نسل آنها

 را گسترش می دهد بقیه از بین می روند .  

اما منشاء تفاوت های فردی چسیت ؟

دووریس، جهش یا تغییر ناگهانی صفات را منشاء ایجاد صفات جدید در جاندار می دانست كه قابل ارث به نسل بعد است .

چگونگی جهش :

می دانید صفات ارثی از طریقDNA  ی موجود در كرموزوم های درون هسته انتقال می یابند ، DNA مولكولی است دو رشته ای و بلند و مارپیچ كه از هزاران واحد بنام نوكلئوتید ساخته شده است . نوكلئوتید های موجود در ساختار DNA چهار نوع هستند كه آنها را با حروف T,C,G و  A نشان می دهند و به تعداد

زیاد و ترتیب خاص قرار گرفته اند . هرگونه تغییر در ترتیب این نوكلنوتید ها را

جهش گویند كه منجر به ایجاد صفت جدید خواهد شد .

عوامل ایجاد جهش :

  DNA مولكولی با ثبات است اما عواملی مانند مواد رادیواكتیو و مواد شیمیایی می توانند سبب تغییر یا جهش در این مولكول شوند . بیش تر جهش ها مضر هستند .نظریه جهش و انتخاب طبیعی مکمل یکدیگرند به این معنی که :

جهش به وجود آورنده تغییر است و انتخاب طبیعی گسترش دهنده ی  آن (جهش مفید ) است .

دلایل و شواهد  تغییر گونه ها :

الف) فسیل: فسیل ها از بهترین نشانه‌های جریان تكامل موجودات زنده می باشند .

ب-  اندام های مشابه  (Homologus): اعضایی در بدن جانوران اوجود دارد كه اساس ساختار مشابه ای دارند اما  بنا به شرایط محیطی در نتیجه تكامل

 تغییرشكل داده ودر هر جانور كار متفاوتی دارند .مثل اندام دست در مهره داران كه در انسان، اسب، پرنده، خزنده ،  استخوان های

 مشابه دارد ولی به علت تكامل در هر یك از موجودات مذكور تغییر کرده است .

ج)مراحل جنینی مشابه :

مراحل رشد جنین از یك سلول تا مرحلة جوانی و یك جانور بالغ تاریخ حیات یك فرد را تشكیل

 می دهد. بررسی تاریخ حیات این گونه جانوران مخصوصاً مهره داران نشان می دهند كه جنین هر

 جانور مراحلی را طی می كند كه در آن مراحل خصوصیات اجداد جانور نمایان می شود. مثلاً قورباغه

كه از دوزیستان است ابتدا در آب تخم ریزی می كند. جنین قورباغه در محیط آب ظاهر می شود.

 این جنین ابتدا مانند جنین ماهی است و دارای آبشش می باشد. در مرحله بعد پاها از بدن

 جنین جوانه می زند و آبشش تبدیل به شش می شوند و با داشتن پا و شش موجود به خشكی

 مهاجرت می كند و به حالت دوزیستی ادامه حیات می دهد.

نتایج حاصل از مشاهده وبررسی فسیل ها ، مراحل جنینی جانداران و اندام های مشابه 

1- جانداران  از اجداد قدیمی و مشتركی بوجود آمده اند .

1-     تغییرات در جمعیت جانداران پدید می آید نه در افراد .

2-    زندگی از حالت ساده و ابتدایی به صورت پیچیده تحول یافته است .

 

نوشته شده توسط عباس طالبی ساعت 06:09 ق.ظ در روز : جمعه 23 شهریور 1386

ویرایش شده در - و ساعت -

لینك ثابت | نظرات ( 3)


مطالب پیشین
http://viagraky.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 11:51 ق.ظ

Nicely put. Kudos!
cialis 50 mg soft tab comprar cialis 10 espa241a we choice cialis pfizer india cialis 5mg prix cialis daily cost of cialis cvs cialis kaufen bankberweisung purchase once a day cialis precios de cialis generico fast cialis online
http://cialissv.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 04:03 ب.ظ

Wonderful stuff. Thank you.
cialis 5 mg para diabeticos legalidad de comprar cialis cialis 20 mg effectiveness we like it cialis soft gel tesco price cialis cialis generic tadalafil buy cialis generique 5 mg prezzo di cialis in bulgaria cialis great britain brand cialis nl
viagravonline.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 10:39 ب.ظ

Many thanks, Plenty of forum posts!

walgreens price for cialis tadalafil 20mg cialis generisches kanada low cost cialis 20mg cialis generico milano cialis online deutschland interactions for cialis tadalafilo walgreens price for cialis cialis without a doctor's prescription
http://viabiovit.com/viagra-order-online.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 09:59 ق.ظ

Appreciate it. Lots of content!

buy viagra india best place to buy online viagra where can i buy generic viagra online safely is buying viagra online safe prescription viagra uk order sildenafil viagra pills viagra buy where can i buy real viagra online order viagra online
резинка для фитнеса харьков
سه شنبه 15 خرداد 1397 04:15 ب.ظ
купить фитнес резинки в киеве
фитнес резинки upowex
резинки для фитнеса купить харьков
ленты для фитнеса купить в запорожье
купить резинку для фитнеса bazo
резинки для фитнеса винница
Generic cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 04:51 ب.ظ

Many thanks. I like this!
cialis ahumada buy cialis uk no prescription precios cialis peru ou acheter du cialis pas cher cialis preise schweiz online prescriptions cialis only here cialis pills cialis 100mg suppliers cialis 20 mg best price cialis without a doctor's prescription
кредит на карту срочно онлайн
جمعه 21 اردیبهشت 1397 06:14 ب.ظ
деньги на карту без отказов срочно украина
без отказа кредит на карту
деньги в долг на карту быстро
кредит в украине онлайн
кредит 24/7 онлайн
кредит без выходных
кредит на карту без отказов
Viagra generico
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 02:55 ق.ظ

Incredible quite a lot of wonderful tips.
viagra pharmacy prices sildenafil generic price cheapest viagra with prescription how to buy viagra uk order viagra usa buy genuine viagra buy generic viagra usa buy viagra online without prescription uk where can you buy viagra uk buy viagra online uk no prescription
Cialis prices
جمعه 17 فروردین 1397 06:39 ب.ظ

Whoa loads of terrific advice!
cialis generico lilly no prescription cialis cheap 40 mg cialis what if i take does cialis cause gout cialis 5 mg para diabeticos sialis generic cialis review uk il cialis quanto costa buy cialis online enter site natural cialis
CialisEmpag
یکشنبه 27 اسفند 1396 09:40 ب.ظ

You made your stand quite effectively..
cialis para que sirve precios cialis peru chinese cialis 50 mg overnight cialis tadalafil buying cialis in colombia cialis 5 mg acheter cialis meilleur pri cialis y deporte canadian cialis generic cialis soft gels
imvu credits hack
سه شنبه 15 اسفند 1396 11:19 ب.ظ
چطوری این پست وبلاگ نمیتواند بهتر نوشته شود!
با نگاه کردن به این مقاله من همسایه قبلیام را یادآوری میکنم!

او به طور مداوم در مورد این مسائل را ادامه داد. من قصد دارم این پست را برای او ارسال کنم.
مطمئنا او خواندن خوب خواهد داشت. با تشکر برای به اشتراک گذاری!
jocuri mario
پنجشنبه 10 اسفند 1396 09:03 ب.ظ
Everything posted made a bunch of sense. But, what about this?
suppose you composed a catchier title? I ain't saying your information is not good, but suppose you added a post title that makes people want
more? I mean شخصی - سرگذشت زمین is
kinda plain. You should glance at Yahoo's front page and watch how they create news titles to get
people to click. You might try adding a video or a
picture or two to grab people interested about everything've written. In my opinion, it
might make your posts a little livelier.
age sparta cheats
شنبه 5 اسفند 1396 03:34 ق.ظ
هوم به نظر می رسد وبلاگ شما اولین نظر من را می خورد (آن بود
فوق العاده طولانی) بنابراین حدس می زنم من فقط آن را خلاصه آنچه
من گفتم و بگویم، من کاملا از وبلاگ شما لذت می برم.
من هم یکی از نویسندگان وبلاگنویسی هستم اما هنوز هم همه چیز جدید است.

آیا شما نکات و نکات را برای بی تجربه ای دارید
نویسندگان وبلاگ من مطمئنا از آن قدردانی میکنم
war ages legend of kings cheats
پنجشنبه 28 دی 1396 09:54 ب.ظ
نوشتن مقاله نیز سرگرم کننده است، اگر بعد از آن شما آشنا هستید
می توانید نوشتید در غیر این صورت پیچیده است برای نوشتن.
Nintendo Switch Giveaway
جمعه 24 آذر 1396 05:35 ب.ظ
من می خواهم اطلاعات بیشتری کسب کنم؟ من می خواهم اطلاعات بیشتری کسب کنم.
Bruce
جمعه 17 آذر 1396 08:21 ب.ظ
I'm really enjoying the theme/design of your weblog. Do you ever run into any web browser compatibility
problems? A couple of my blog visitors have complained about my
site not working correctly in Explorer but looks great
in Firefox. Do you have any ideas to help fix this issue?
cam4 hack for mac
دوشنبه 6 آذر 1396 09:25 ب.ظ
تحویل بزرگ استدلال های بزرگ کار خوب را ادامه دهید
std testing price
پنجشنبه 18 آبان 1396 01:30 ق.ظ
سهم برجسته! من فقط این را به یک همکار که کمی کم است انجام دادم
تکالیف در این مورد. و او واقعا به من ناهار دستور داد فقط به این دلیل که من آن را برای او یافتم...
لول پس اجازه دهید این را دوباره بخوانم.... با تشکر از شما برای غذا!! اما آره، برای گذراندن وقت
برای بحث در مورد این موضوع اینجا را در وب سایت خود.
std testing
شنبه 13 آبان 1396 07:31 ب.ظ
سلام به هر بدن، این اولین بازدید من از این وب سایت است. این وبلاگ شامل
از چیزهای بسیار جذاب و واقعا خوب به نفع بازدید کنندگان.
best psychic medium
چهارشنبه 10 آبان 1396 06:35 ب.ظ
این کار را ادامه دهید، کار عالی!
Can better posture make you taller?
یکشنبه 15 مرداد 1396 02:17 ب.ظ
Hi everyone, it's my first go to see at this web site, and piece of writing is in fact fruitful designed for me,
keep up posting these types of content.
Wallace
دوشنبه 9 مرداد 1396 10:30 ب.ظ
Hi this is kind of of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors
or if you have to manually code with HTML. I'm starting a blog
soon but have no coding experience so I wanted to get guidance from
someone with experience. Any help would be greatly appreciated!
Sima
جمعه 16 تیر 1396 07:51 ب.ظ
Marvelous, what a web site it is! This web site presents helpful information to us, keep it up.
https://allenkroesing.wordpress.com/category/hammer-toes/
دوشنبه 5 تیر 1396 06:47 ب.ظ
Sweet blog! I found it while searching on Yahoo News.

Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?

I've been trying for a while but I never seem
to get there! Thank you
std testing centers
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 05:13 ق.ظ
core از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن
دلنشین در آیا نه حل و فصل کاملا با
من پس از برخی از زمان. جایی درون پاراگراف شما موفق
به من مؤمن اما فقط برای کوتاه در حالی که.
من هنوز کردم مشکل خود را با فراز
در مفروضات و یک ممکن است را
سادگی به کمک پر کسانی که معافیت.
که شما که می توانید انجام من می قطعا بود در گم.
Valentin
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 11:07 ق.ظ
WOW just what I was searching for. Came here by searching for سرگذشت
Virginia
پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 02:36 ق.ظ
Glad to be one of many visitants on this awesome web site :
D.
BHW
جمعه 25 فروردین 1396 11:51 ق.ظ
Paragraph writing is also a fun, if you be acquainted with
after that you can write if not it is complicated to write.
دوشنبه 18 آذر 1392 09:07 ب.ظ
دوشنبه 18 آذر 1392 09:05 ب.ظ
خییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییبدبود
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30